Навигација

Новости

АП8 термин предаје рада - дорада

Огласна плочаAрхитектураАрхитектонско пројектовање 8 - АП8

Обавјештавају се студенти да је термин предаје дорађених радова из предмета АП8 заказан за 19.02.2019./уторак/12h у кабинету број 6, стара локација АГГФ-а.

Студенти су обавезни поред одштампаног плаката рад поставити и на дјељени фолдер на drive-у.

https://drive.google.com/open?id=1HkAhI3LbNK6RHnbcCK3ddv5AZ4EB-aJW

АП8_Термин преузимања графичких радова и предаје дорађених ГР

Огласна плочаAрхитектураАрхитектонско пројектовање 8 - АП8

Термин преузимања графичких радова - 08.02.2019. /петак/ у 11:00 часова, каб.бр.6, АГГФ. Термин предаје дорађених графичких радова - 19.02.2019. /уторак/ у 12:00 часова, каб.бр.6, АГГФ.

AP8_Predaja oblikovnog koncepta objekta: ponedjeljak 28.01.2019. u 12h, kab.br.6, AGGF

Огласна плочаAрхитектураАрхитектонско пројектовање 8 - АП8

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ: Сви изгледи/фасаде објекта, Р-1:200 (дефинисани према странама свијета, цртеж је потребно прочистити (дозвољено бочно позиционирање дрвећа и људских фигура) и графички представити материјализацију објекта), 3Д - птичија перспе...

АП8_Термин предаје конструктивног рјешења објекта

Огласна плочаAрхитектураАрхитектонско пројектовање 8 - АП8

Обавјештавају се студенти да је термин предаје конструктивног рјешења објекта заказан за 10.01.2019. /четвртак/ у 15:00 часова, каб.бр.6, АГГФ. Графички прилози који се оцјењују са 10 поена: 1. Карактеристични пресјеци - подужни кроз косину и поп...