Навигација

Упишите АГГФ на Универзитету у Бањој Луци

АктуелностиНовости и обавјештењаУПИС 2020/2021

Универзитет у Бањој Луци организује упис нове генерације студената, у академској 2020/2021. години. Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет на своја три студијска програма Архитектура, Грађевинарство и Геодезија у четверогодишњем првом циклусу студија образује дипломиране инжењере архитектуре, дипломиране инжењере грађевинарства и дипломиране инжењере геодезије.  АГГФ такође организује други циклус студија за стицање звања мастера на сва три студијска програма у трајању од једне године. Наставни програми су усклађени са Болоњском декларацијом, препознатљиви су и признати на европском образовном простору и омогућавају мобилност студената током студирања.

Све потребне информације о пријемном испиту, условима пријема кандидата, уписа и студирања на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Универзитета у Бањој Луци, као и примјере задатака са рјешењима могу се пронаћи у Информатору за школску 2020/2021 годину. Друге специфичности које се односе на упис, биће дефинисане у конкурсу који ће бити објављен у средствима јавног информисања.

У међувремену на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету почела је да се изводи припремна настава путем Google Meet апликације. Припремна настава обухвата математику (Архитектура, Грађевинарство, Геодезија), и перцепцију и презентацију простора (Архитектура).

У наставку је календар активности у вези са уписом.

Први уписни рок:

  • објављивање конкурса 10. 06. 2020. године,
  • пријем докумената 22-26. 06. 2020. године,
  • квалификациони испит одржаће се 01 и 02.07. 2020. године.

Други уписни рок:

  • објављивање конкурса 19. 08. 2020. године,
  • пријем докумената од 31. 08- 04. 09. 2020. године,
  • квалификациони испит одржаће се 07. 09. 2020. године.

Љекарско увјерење

Кандидати љекарско увјерење достављају приликом уписа.

Љекарска увјерења се издају у Медицинском специјалистичком центру Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци,

ул. Булевар војводе Петра Бојовића 1А, Бања Лука (IV павиљон Студенстког центра у Студентском граду, Кампус Универзитета у Бањој Луци), број телефона: 051/301-324. 

Информације о пријему документације, као и о упису канадидата који успјешно положе квалификациони испит и стекну право уписа у прву годину студија, биће накнадно објављене.

Конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2020/2021. години на јавним високошколским установама

 

Добро дошли на АГГФ.