Навигација

ИГ2, ПНИГ, УЗТ и КОМ – присуство настави (и за апсолвенте)

Огласна плочаГеодезијаИнжењерска геодезија 2 - ИГ2Комасација - КОМУређење земљишне територије - УЗТ

Обавјештавају се студенти који су претходних академских година одслушали предмете ИГ2, ПНИГ, УЗТ и КОМ, а до сада их нису положили, да су према Правила студирања на I и II циклусу студија обавезни обновити присуство настави из поменутих предмета како би у текућој академској години остварили право изласка на испите.

У претходном периоду су генерисани почетни спискови за сваки предмет ИГ2, УЗТ и КОМ. Студенти који нису евидентирани у списковима, или за које неодстају бројеви индекса, требају податке унијети до краја ове седмице.

Студенти који су измирили предиспитне обавезе и добили потпис у претходним академским годинама, ослобођени су присуства настави и у образцу треба да ставе назнаку ЧЕКА ЈУНСКИ РОК. Уколико неко из ове групе студената жели полагати колоквијуме (ИГ2...), мора обновити слушање као да слуша први пут.

Студенти апсолвенти нису обавезни обновити присуство настави, али су дужни унијети податке ради евидентирања у ФИС (ставити назнаку АПС). Такође, сви апсолвенти требају уписати своје студнетске мејл адресе ime.prezime@student.aggf.unibl.org јер ће у наредном периоду путем google classroom платформе бити дијељене информације, материјали и обављане консултације.