Навигација

АП8_ДРУГА ПРЕДАЈА ГРАФИЧКОГ РАДА_09.12.2019. год. у 12.00 h, каб. бр. 6

Огласна плочаAрхитектураАрхитектонско пројектовање 8 - АП8

Друга предаја графичког рада (функционално рјешење објекта, Р-1:200) се оцјењује и носи максимално 10 поена

ПОТРЕБНИ ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ:

  1. Основа улазне етаже са партерним уређењем и анализом токова колског и пјешачког саобраћаја, Р-1:200 (означити сјевер, висинске коте, растер, дужинске коте растера, исцртати елементе косина и паркинг мјеста, исцртати токове колског и пјешачког саобраћаја, исцртати партерно уређење, исцртати организацију простора пратећих садржаја са назначеним санитаријама и пратећим магацинима, означити све приступе у објекат – колски и пјешачки, ...),
  1. Основа типске етаже са анализом токова колског и пјешачког саобраћаја, Р-1:200  (означити сјевер, висинске коте, растер, дужинске коте растера, исцртати елементе косина и паркинг мјеста, исцртати токове колског и пјешачког саобраћаја, исцртати организацију простора пратећих садржаја са назначеним санитаријама и пратећим магацинима, означити све приступе у објекат – колски и пјешачки (уколико постоје), назначити линије пресјека, ...)