Навигација

Упутство за УПИС на I циклус студија

УПИС 2019/2020

УПИС  ПРИМЉЕНИХ  КАДИДАТА  ПРВОГ ЦИКЛУСА

НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ  АРХИТЕКТУРА, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈА

(сваким даном од 09:00 до 15:00 часова)

ЗА УПИС ЈЕ  ПОТРЕБНО

•          ЉЕКАРСКО  УВЈЕРЕЊЕ, (које ће поред општег здравственог стања  садржавати и налаз  психолога)

•          ДВИЈЕ  СЛИКЕ,  (5цм  x  6цм)

•          УПИСНИ  МАТЕРИЈАЛ И  ИНДЕКС   (уплата 20 КМ)

•          УПЛАТИТИ ТРОШКОВЕ СЕМЕСТРА (уплата 42 КМ)

•         УПЛАТИТИ  ШКОЛАРИНУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ (уплатити 440 КМ - или прву рату 220 КМ )

           или  УПЛАТИТИ  ШКОЛАРИНУ ЗА САМОФИНАНСИРАЊЕ ( 2000 КМ - или прву рату 1000 КМ )

           или  УПЛАТИТИ  ШКОЛАРИНУ ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ ( 2000 КМ - или прву рату 1000 КМ )

•         Попунити уписни лист и залијепити слику, попунити ДВА Пријавна листа, Попунити пријавни семестрални лист, Попунити индекс и уплатити:

За кандидате  који се  не  упишу у предвиђеном року сматрамо да су одустали од  уписа. 

 

Напомена:

 

Од плаћања  школарине суфинасирања  ослобођени су:

1. студенти - дјеца погинулих и несталих бораца ВРС, до навршених 26 година живота,

2. студенти - дјеца ратних војних инвалида ВРС IиII категорије, до навршених 26 год. живота,

3. студенти - инвалиди ВРС од I до V категорије,

4. студенти са инвалидитетом и

5. студенти - дјеца без оба родитеља, до навршених 26 година живота.

 

Од утврђеног износа школарине  суфинансирања 50% плаћају следеће категорије студената:

1. студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС од III до VI категорије до навршених 26 година живота,

2. студенти – из породица са два или више студената првог циклуса студија на јавним високошколским установама у Републици Српској до навршених 26 година живота.

 

Све додатне информације можете добити на телефоне Студентске службе 051 462 545 и 051 462 616 . 

КОНТАКТ информације

 

УПИСНИ МАТЕРИЈАЛ - 20,00 КМ  

Рачун број 555-000-06053684-82 Нова Банка

или рачун број 551-001-00009070-76 Уникредит банка

или рачун број 552-002-18458284-85 Адико банка

Сврха дознаке – уписни материјал

Прималац- Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци       

Врста уплате : 0 – редовна  уплата

Врста прихода 722512

Општина 002;     Буџетска  организација  1250003

позив на број 0000000333

 

УПИС СЕМЕСТРА 42,00 КМ 

Рачун број 555-000-06053684-82 Нова Банка

или рачун број 551-001-00009070-76 Уникредит банка

или рачун број 552-002-18458284-85 Адико банка

Сврха дознаке – упис семестра

Прималац- Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци

Врста уплате : 0 – редовна  уплата

Врста прихода 722512

Општина 002;     Буџетска  организација  1250003

позив на број 0000000333

 

СУФИНАНСИРАЊЕ  440,00 КМ (220.00 КМ х 2)                               

Рачун број 555-000-06053684-82 Нова Банка

или рачун број 551-001-00009070-76Уникрадит банка

или рачун број 552-002-18458284-85 Адико банка

Сврха дознаке –Школарина (или прва рата школарине)

Прималац- Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци

Врста уплате : 0 – редовна  уплата

Врста прихода 722512

Општина 002; буџтска организација 1250003

Позив на број 0000000222

(Школарина за суфинасирање на годишњем нивоу износи 440.00 КМ. Студент може школарину уплатити у 2 рате)

 

СУФИНАНСИРАЊЕ - 220,00 КМ (110.00 КМ х 2)                              

Рачун број 555-000-06053684-82 Нова Банка

или рачун број 551-001-00009070-76 Уникрадит банка

или рачун број 552-002-18458284-85 Адико банка

Сврха дознаке –Школарина (или прва рата школарине)

Прималац- Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци       

Врста уплате : 0 – редовна  уплата

Врста прихода 722512

Општина 002; буџтска организација 1250003

Позив на број 0000000222

(Студент плаћа школарину за суфинасирање у износу од 220.00 КМ у случају да има олакшице регулисане трошковником)

 

САМОФИНАНСИРАЊЕ  -  2000,00 КМ (1000.00 КМ х 2 или 500.00 КМ х 4) 

Рачун број 555-000-06053684-82 Нова Банка

или рачун број 551-001-00009070-76Уникрадит банка

или рачун број 552-002-18458284-85 Адико банка

Сврха дознаке –Школарина (или прва рата школарине)

Прималац- Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци

Врста уплате : 0 – редовна  уплата

Врста прихода 722512

Општина 002; буџтска организација 1250003

Позив на број 0000000222

(Школарина за самофинсирање на годишњем нивоу износи 2000.00 КМ. Студент може школарину уплатити у 2 или 4 рате)

 

 СТРАНИ ДРЖАВЉАНИН  - 2000,00 КМ (1000.00 КМ х 2 или 500.00 КМ х 4)

Рачун број 555-000-06053684-82 Нова Банка

или рачун број 551-001-00009070-76Уникрадит банка

или рачун број 552-002-18458284-85 Адико банка

Сврха дознаке –Школарина (или прва рата школарине)

Прималац- Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци

Врста уплате : 0 – редовна  уплата

Врста прихода 722512

Општина 002; буџтска организација 1250003

(Школарина за стране држављане на годишњем нивоу износи 2000.00 КМ. Студент може школарину уплатити у 2 или 4 рате)

 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/8252/logo_AGGF_sajt.png