Навигација

K1 - резултати првог теоријског колоквијума

Огласна плочаГеодезијаКартографија 1 - К1

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ - ГЕОДЕТСКИ ФАКУЛТЕТ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ГЕОДЕЗИЈЕ

 

 

Наставни предмет: КАРТОГРАФИЈА 1

 

РЕЗУЛТАТИ 1. ТЕОРИЈСКОГ КОЛОКВИЈУМА ОДРЖАНОГ

ДАНА 18. 05. 2019. ГОДИНЕ

 

Ред. број

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Број индекса

Број поена

Оцена

Примедба

1

Дајана Драго Тодоровић

01/17

20,00

10

-

2

Невена Стеван Вукојевић

02/17

20,00

10

 

3

Адријана Радомир Тошић

12/17

20,00

10

-

4

Ива Матошевић

20/16

20,00

10

-

5

Николина Зоран Душанић

22/16

20,00

10

-

6

Сара Саша Лукић

13/17

19,00

10

-

7

Теодора Весо Руњо

09/17

18,00

9

-

8

Јована Никица Грубор

03/17

17,00

9

-

9

Дарко Рајко Ђурђевић

06/17

17,00

9

-

10

Жељана Триво Радић

08/17

17,00

9

-

11

Филип Ренато Јаћимовић

16/16

16,00

8

-

12

Александар Велибор Максимовић

11/17

15,00

8

-

13

Стефан Дејан Трнинић

26/16

14,00

7

-

14

Јована Миодраг Радешић

14/15

10,50

6

-

15

Радојка Чедо Милојевић

22/15

10,50

6

-

16

Душко Зелић

07/17

16+16

8

К1 + К2 (теор. део) 

 

 

НАПОМЕНА: Полагало 16 студената, положило 16. Максималан број поена 20, а за прелазну оцену минимално 10,5 поена! За коначну оцену битан је укупан збир поена (из 2 теоријска + 2 рачунска колоквијума, присуство настави, елаборат вежби и одбрана елабората)! Ко је незадовољан бројем поена може се обратити професору!!

 

 

 

 

НАСТАВНИК: проф. др Драгољуб Секуловић, спец. карт.

САРАДНИК: асистент Гордана Јаковљевић, мастер. инж. геод.