Навигација

Инсталације 1 - динамика и подсјетник

Огласна плочаAрхитектураИнсталације 1 - И1

Драги студенти,

Ближи нам се крај семестра и радићемо сљедећом динамиком:

2. КОЛОКВИЈУМ (водовод) - 29.5.2019

ПРЕЛИМИНАРНА ПРЕДАЈА (завршне консултације и парафирање радова) - 5.6.2019

КОНАЧНА ПРЕДАЈА - 12.6.2019. у 12:00

 

Формат рада Б3 (50х35)

 

Подсјетник на прилоге графичког рада:

1. Ситуација - приказане кровне равни, границе парцеле, терен са изохипсама и позиција улице. Р1:200/ 1:333 (по потреби). Висинске коте (апсолутне и релативне), дужинске коте и описи обавезни.

2. Основа доњег развода канализације (подрум или приземље, у зависности од објекта). Р1:50

3. Основе горњег развода канализације за све етаже. Р1:50

4. Пресјеци канализационе мреже (за све фекалне вертикале и само једну оличну вертикалу)

5. Основа са разводом водоводне мреже за све етаже. Р1:50

6. Изометријска схема водовода (комплетна мрежа приказана на 1 листу) са прорачуном пречника водоводних цијеви (прорачун по Бриксу). Р1:50

 

Размјера Р1:50 (у изузетним случајевима 1:100)

На свим прилозима обавезно описати све елементе (пречници цијеви код канализације и пречници и дужине код водовода).

 

Срећан рад! :-)