Навигација

Прва годишња изложба графичких радова студената СП Архитектура - "Архитектура: 22 године"

Огласна плочаАктуелностиAрхитектураРадионице и изложбеСавез Студената АГГФ

У склопу обиљежавања 22 године рада и развоја Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци наставници и сарадници Факултета припремили су прву годишњу изложбу графичких радова студената студијског програма архитектура Архитектура: 22 године. Изложба се састоји из двије секције.

Прва изложбена секција обухвата радове студената треће и четврте године првог циклуса студија Архитектуре. Специфичност ове изложбене секције се огледа у њеној поставци коју, иако обухвата различите теме, повезију студентски радови настали у склопу шест интерних студентских конкурса и реализовани кроз наставни процес као сарадња Факултета са локалним заједницама и привредним субјектима. У циљу унапређења постојећих и изградње нових амбијенталних вриједности градова Републике Српске, створени су нови визуелни репери и представљене су различите визије развоја општине Језеро, каменог села Увјећа у близини Требиња, туристичко-рекреативног центра Балкана у Мркоњић Граду, као и различити приступи у пројектовању винарија интерполираних у постојећи виноград у Барловцима у околини Бања Луке и студентски радови израђени за међународни Велукс конкурс који показују да је природно освјетљење могуће користити као алат за редефинисање простора.

Друга изложбена секција Архитектура, град и пејзаж представља селекцију графичких радова студената прве генерације новог студијског програма другог циклуса Архитектура и урбанизам. Студијски програм је развијен у оквиру реализације међународног пројекта „Креирање мреже лабораторија знања за одрживу и отпорну животну средину“. Студентски радови приказују резултате наставног процеса, студије и урбанистичко-архитектонске пројекте настале примјеном различитих метода истраживања и приступа просторној трансформацији промовишући концепте урбане одрживости и отпорности.

Изложба указује на пут будућег развоја наставног процеса, виђен као повезивање теорије и праксе, те практичне вјежбе које уобзирују истраживања актуелних проблема градова Републике Српске повезујући академску заједницу са локалним заједницама и привредним субјектима кроз међусобну сарадњу. Жеља нам је да помогнемо друштву у којем живимо, укажемо на могућности развоја градова и локалних заједница Републике Српске и створимо нове амбијенте и архитектонске цјелине које теже унапређењу квалитета живота и срећнијих и задовољнијих заједница.

Ова изложба тежи да покаже зрелост једног факултета и његових студената, инспирише средњошколце – будуће студенте Факултета и мотивише постојеће студенте да буду још бољи те да континуирано унапређују своја знања и вјештине.

УТОРАК 11.12., 18:00
ДОМ ОМЛАДИНЕ
Отварање годишње изложбе
 графичких радова студената СП Архитектура

ПРЕДАВАЊА
Проф. др Ненад Липовац, Универзитет у Загребу, Важност значења појмова у стручном и законодавном окружењу
Проф. др Иван Рашковић, Универзитет у Београду, Метаболизам града

ФБ догађај <<< клик