Навигација

Ерасмус+ стипендије за студенте основних, мастер и докторских студија на Универзитету у Марибору

АктуелностиСавез Студената АГГФСтипендије

У оквиру ERASMUS+ програма – кредитна размјена – расписан је конкурс за студенте основних, мастер и докторских студија Универзитета у Марибору, Словенија.

Доступна је једна (1) стипендија за студенте основних, мастер и докторских студија из Босне и Херцеговине. Трајање размјене не може бити краће од три (3) мјесеца и дуже од дванаест (12) мјесеци.

Размјена се мора обавити у периоду између 1. јула 2018. године и 31. јула 2020. године.

ИЗНОС СТИПЕНДИЈЕ:
мјесечна стипендија у износу од 800,00 евра (за трошкове живота),
путни трошкови до износа од 180,00 евра,
виза, дозвола за боравак и осигурање нису обухваћени овом стипендијом, те је стипендиста дужан да ове трошкове сноси сам.

АПЛИКАНТИ:
На конкурс се могу пријавити сви студенти основних, мастер и докторских студија Универзитета у Бањој Луци.

ДОКУМЕНТИ
За конкурс је потребно доставити:
1. Копију пасоша 
2. Апликациони формулар са Уговором о учењу (минимум 30 – ECTS бодова) обавезна је употреба докумената са странице https://studentexchange.um.si/ (врста мобилности: Credit Mobility)
Уговор о учењу потписују кандидат и академски координатор за међународну размјену студената и особља на факултету: http://unibl.org/sr/saradnja/kancelarija-prorektora/akademski-koordinatori-za-medjunarodnu-razmjenu-studenata-i-osoblja 
3.  Препис оцјена на енглеском језику, са свих нивоа студија и са просјечном оцјеном
4.  Потврда о упису
5. Доказ о познавању енглеског језика (CEFR B1 ниво или виши). Више информација на линку: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp 
6. Дипломе са претходних циклуса студија (за студенте мастер и  докторских студија)
7.  Мотивационо писмо, максимално А1 страница, потписано од стране кандидата
8.  Потписана декларација о евентуалним обављеним размјенама  (Прилог 2)
9.Потписана декларација о мјесту пребивалишта, мјесту рођења и
држављанству  (Прилог 3)
10. CV у Europass формату са наведеним додатним активностима (Прилог 4)
Сви документи морају бити у PDF формату.

ПРИЈАВА:
Сву тражену документацију потребно је доставити Канцеларији за међународну и међууниверзитетску сарадњу Универзитета у Бањој Луци, на адресу:  Универзитет у Бањој Луци,  Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000, Бања Лука, Република Српска(са напоменом: за Еразмус+, кредитна размјена), или електронском поштом на  е-адресу: djordje.kenjalo@unibl.org

Рок за достављање документације је 26.11.2018. године.

ЛИНКОВИ:
О Универзитету: https://www.um.si/en/Pages/default.aspx  
Каталог модула: http://www.um.si/en/international/erasmus/Pages/Faculties-information.aspx
информације о визи: http://www.um.si/en/international/erasmus/Pages/Visa-and-residence-permit.aspx
информације о осигурању: http://www.um.si/en/international/erasmus/Pages/Insurance-Healthcare.aspx
информације о смјештају: http://www.um.si/en/international/erasmus/Pages/Student_dormitory.aspx

ПОСТУПАК ОДАБИРА:
По завршетку конкурса, комисија за одабир кандидата са Универзитета у Бањој Луци ће извршити провјеру подобности пристиглих пријава. 

Одобрене пријаве ће бити послане партнерском ЕУ универзитету као номинације.

ЕУ универзитет одлучује о финалној селекцији кандидата према броју доступних стипендија намијењених за Универзитет у Бањој Луци.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/7118/large_Erasmus__image.jpg