Навигација

АП1213 ПОДСЈЕТНИК 4. недјеља

Огласна плочаAрхитектураАрхитектонско пројектовање 12 - АП12Архитектонско пројектовање 13 - АП13

Шта треба радити ?!

1.Осврт на књигу “ О просторима лечења – Центри дневне неге“ а4 формат.

2. Запажања- анализа- истраживање/ урбанистичка поставка.

2а/Посјета локацији и анализа контекста.На основу виђеног и прикупљеног материјала према сопственом афинитету кадрирати просторне ситуације. Одабране ситуације приказати као фото есеј /од 3 до 7 фотографија/ са кључним ријечима /темама.

2б/Извући појмове коју треба графички приказати и представити као менталну мапу у односу на запажања. Уочавати и анализирати просторне ситуације који подстичу пријатност, оздрављење, well-being и активирају рекреацију.

*као инспирација вам може послужити

https://drive.google.com/open?id=1Xxw3Cj34PvUhl2ohre9MQEYhObZfzC2S

2в/Аналитичко читање ситуације и просторних потенцијала укрстити са датом темом Центра и сопственим тумачењем кровне теме хибридност.

*појам хибридности види 

https://drive.google.com/open?id=1o_rXnV28v-3TLmfXX9oeFZzMjvNFeqj-

3. Урбанистичка поставка

3а/Синтеза првих промишљања - „ набачај“: урбанистичке концептуалне поставке кроз скице, мапе и радне макете. 1:1000 и 1:500

3б/програмско просторна поставка 1:500

3в/урадити анализу програма, захтјеване површине и волумени кроз зонирање* нипошто не радити овај корак прије претходних, не пројектовати из „маркица“ него из контекста, анализа, осјећаја,...

4. Архитектонска поставка макета, основе, пресјеци, скице са дијаграмском шемом функција 1:500

Напомена: КОЛОКВИЈУМ 1_ ПРЕЗЕНТАЦИЈА КОНЦЕПТА је према распореду заказана за 16.новембар. Сви наведени кораци  чине обавезне прилоге колоквијума 1, и представљају концептуалну основу коју треба приказати и  кроз архитектонске основе и пресјеке „куће“ са окружењем.