Навигација

Фондација “FAIRNETZEN“ и партнерски универзитет из Есена додјељују 50 стипендија студентима Универзитета у Бањој Луци

Огласна плочаАктуелностиСавез Студената АГГФСтипендије

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА

Универзитет примијењених наука из Есена (Њемачка), заједно са фондацијом „FAIRNETZEN“, додијелиће за календарску 2019. годину 50 стипендија по 200 евра (једнократно, противвриједност у КМ) студентима I и II циклуса свих факултета Универзитета у Бањој Луци, осим студентима који су већ били корисници стипендије “WELT DER WUNDER“ или FAIRNETZEN.

Заинтересовани студенти треба да доставе пријаву и пропратну документацију којом ће доказати наводе из пријаве.

Уз пријаву, која је на енглеском језику и коју можете да преузмете овдје, неопходно је доставити:

1. кратку биографију на енглеском језику у којој је посебно важно детаљно описати социјални статус студента;
2. фотографију;
3. доказ о наведеном социјалном статусу (стању социјалне потребе) студента (нпр. чек од пензије, љекарски налази о болести родитеља или студента, доказ о инвалидности родитеља или студента, потврда о незапослености родитеља, доказ да је студент дијете без једног или оба родитеља, потврда центра за социјални рад о кориштењу социјалне помоћи и др.);
4. доказ о успјеху студента (увјерење о просјеку оцјена у досадашњем студију);
5. инструкцију банке за уплату стипендије на рачун у конвертибилним маркама.

Документи под тачкама 3, 4. и 5. достављају се само на српском језику.

Коначну листу корисника стипендије утврдиће донатори из Њемачке након разматрања приспјелих пријава и обављених разговора са кандидатима.

Предност ће имати успјешнији студенти слабијег социјално-економског статуса.

Пријаве и документација подносе се искључиво путем поште на адресу: Универзитет у Бањој Луци (за стипендију Фондације “Fairnetzen“), Булевар војводе Петра Бојовића 1 А, Бања Лука, најкасније до 30.9.2018. године.

У случају нејасноћа контактирајте вишег стручног сарадника за издавачку дјелатност Универзитета у Бањој Луци мр Душана Врућинића путем електронске поште на адресу: dusan.vrucinic@unibl.org