Навигација

Еразмус+ стипендије за размјену студената свих циклуса студија на Универзитету у Марибору

АктуелностиAрхитектураСавез Студената АГГФСтипендије

У оквиру ERASMUS+ програма – кредитна размјена – расписан је конкурс за студенте основних, мастер и докторских студија за одлазак на размјену на Универзитет у Марибору, Словенија.

Доступне су двије (2) стипендија за студенте основних, мастер и докторских студија.Трајање размјене не може бити краће од три (3) мјесеца и дуже од десет (10) мјесеци.

Размјена се мора обавити током академске 2017/18. године.

 

ИЗНОС СТИПЕНДИЈЕ:
мјесечна стипендија у износу од 800,00 евра (за трошкове живота),
путни трошкови до износа од 180,00 евра,
виза, дозвола за боравак и осигурање нису обухваћени овом стипендијом, те је стипендиста дужан да ове трошкове сноси сам.

АПЛИКАНТИ:
На конкурс се могу пријавити сви студенти основних, мастер и докторских студија Универзитета у Бањој Луци.

ДОКУМЕНТИ
За конкурс је потребно доставити:

1.  Копију пасоша
2. Приједлог Уговора о учењу (Прилог 1) са минимум 30 ECTS кредита по семестру, те извршити пријаву на линку: https://studentexchange.um.si/ADPrijava.aspx
Уговор о учењу потписују кандидат и академски координатор за међународну размјену студената и особља на факултету: http://unibl.org/sr/saradnja/kancelarija-prorektora/akademski-koordinatori-za-medjunarodnu-razmjenu-studenata-i-osoblja
3. Препис оцјена на енглеском језику, са свих нивоа студија
4. Потврда о упису
5. Доказ о познавању енглеског језика (CEFR B1 ниво или виши). Више информација на линку: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp
6. Дипломе са претходних циклуса студија (за студенте мастер и докторских студија)
7. Мотивационо писмо, максимално А1 страница, потписано од стране кандидата
8. Потписана декларација о евентуалним обављеним размјенама (Прилог 2)
9.Потписана декларација о мјесту пребивалишта, мјесту рођења и
држављанству (Прилог 3)
10. CV у Europass формату са наведеним додатним активностима (Прилог 4)

ПРИЈАВА:
Сву тражену документацију потребно је доставити Вишем стручном сараднику за међународну и међууниверзитетску сарадњу Универзитета, Јелени Рожић, електронском или обичном поштом, на е-адресу: jelena.rozic@unibl.org или на адресу: Булевар војводе Петра Бојовића 1А (са напоменом: за Erasmus+, кредитна размјена).

 

Рок за достављање документације је 16.11.2017. године.

ЛИНКОВИ:
О Универзитету: https://www.um.si/en/Pages/default.aspx
Каталог модула: http://www.um.si/en/international/erasmus/Pages/Faculties-information.aspx
информације о визи: http://www.um.si/en/international/erasmus/Pages/Visa-and-residence-permit.aspx
информације о осигурању: http://www.um.si/en/international/erasmus/Pages/Insurance-Healthcare.aspx
информације о смјештају: http://www.um.si/en/international/erasmus/Pages/Student_dormitory.aspx

ПОСТУПАК ОДАБИРА:
По завршетку конкурса, комисија за одабир кандидата са Универзитета у Бањој Луци ће извршити провјеру подобности пристиглих пријава.
Одобрене пријаве ће бити послане партнерском ЕУ универзитету као номинације.
ЕУ универзитет одлучује о финалној селекцији кандидата према броју доступних стипендија намијењених за Универзитет у Бањој Луци.