Навигација

Резултати испита - ФиДД1, ФиДД2, ДМС, Дф

ГеодезијаДигитална фотограметрија - ДФДигитално моделовање слика - ДМС
ДМС
Мијодраговић Стефан 23/40, Регојевић Ђоко 29/40
ДФ
Драгана Јовановић 5/20, Теодора Ђукић 15/20 + 10/20, Лука Бероња 12/20 + 19/20