Навигација

Модална анализа – теорија, експеримент и примјена у детекцији структурних оштећења

Књиге
 Модална анализа – теорија, експеримент и примјена у детекцији структурних оштећења Аутор: доц.др Валентина Голубовић Бугарски

 Садржај монографије конципиран је у осам поглавља. Прво поглавље је уводно поглавље у којем се читаоцима укратко објашњава шта су модална анализа и модално тестирање, која су подручја примјене модалне анализе и у којим индустријским гранама се практично примјењује модална анализа. У другом и трећем поглављу објашњена је модална анализа система са једним и система са више степени слободе. У четвртом поглављу објашњено је модално тестирање као експериментални приступ у тестирању структуралне динамике. Пето поглавље посвећено је идентификацији модалних параметара из измјерених FRF функција, што је познато под називом експериментална модална анализа. У шестом поглављу објашњене су технике анализе одзива структуре усљед побуде унешене стварним, радним или амбијенталним оптерећењем (ODS и ОМА анализа). Дат је приказ примјене ових техника у модалној анализи великих грађевинских конструкција. Седмо поглавље је посвећено примјени модалне анализе у детекцији структурних оштећења, а у осмом поглављу описан је процес имплементације технологије детекције структурних оштећења.

 
[ISBN] 978-99955-752-8-9 [број страна] 319 [година издања] 2015