Навигација

АП4 - списак прилога за предају концепта

Огласна плочаАрхитектонско пројектовање 4 - АП4
1. Партерно рјешење 1:500 2. Основу карактеристичне надземне етаже са уцртаним вертикалним и хоризонталним комуникацијама и становима са зонама 1:500 3. Подужни пресјек 1:500 4. Силуете блока/улични фронт 1:500 5. Рјешење одабраног сегмента са становима, основа 1:200 6. Концептуална макета зграде 1:200 7. Макета 1:500