Навигација

Студентске организације

Студенти Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета су чланови Уније студената, Студентског парламента, Савеза студената,  EASA, IACESA, RGSM . Студентима је омогућена сарадња са европским организацијама и мобилност преко CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) и ЕRASMUS MUNDUS програма.

 

УНИЈА СТУДЕНАТА
Студенти Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета су чланови Уније студената Републике Српске (УСРС) која је кровна студентска организација у Републици Српској. Њу чине студентска представничка тијела свих универзитета у Републици Српској. Оснивачи Уније су студентско представничко тијело Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Источном Сарајеву. Унија студената Републике Српске активно ради на заштити студентских права и промоцији студентских интереса кроз различите пројекте. Циљ УСРС је да охрабри и повећа учешће студената у јавном, политичком, социјалном и универзитетском животу.
Више видјети на: http://www.unijastudenatars.com/ 

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ
Студенти Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета су чланови Студентског парламента. Студентски парламент је легитимно студентско представничко тијело студената Универзитета у Бањој Луци. Дјелује у оквиру Универзитета у Бањој Луци као организациона јединица која представља све студенте Универзитета. У оквиру Студентског парламента постоји Скупштина коју чине по три студента представника са сваког факултета/академије или високошколске установе чланице или придружене чланице Универзитета, укупно 51 члан Скупштине Студентског парламента. Парламент делегира студенте у Сенат Универзитета као и у Скупштину Уније студената Републике Српске. Основни циљ Студентског парламента јеcтe подизање угледа и побољшање положаја студената на Универзитету. 
Више видјети на: http://www.studentskiparlamentbl.com/

EASA (European Architectural Student Assembly)
Европски конгрес студената архитектуре (EASA) основан је 1981. године и организује се сваке године у љето од стране представничког тима земље домаћина с програмом који је осмишљен као двије седмице интензивних радионица, вечерњих предавања и дискусија, изложби и догађаја. EASA представља највећи архитектонски конгрес и окупља око 400 најталентованијих студената из свих крајева Европе (око 50 различитих народности и скоро 250 факултета архитектуре широм Европе) и око 100 тутора/ментора да се заједно баве питањима с којима се суочава архитектонска професија и изграђена и неизграђена животна средина, да се сретну, живе и раде заједно, размијене идеје, културе и искуства. Учешће на EASA-и омогућава огромно образовно и професионално искуство. За EASA-у се директно веже INCM (Intermediate National Contact Meeting), који се одржава сваке године у јесен. Студенти и наставно особље Факултета подржавају ове активности сваке године.

IACES (International association of civil Engineering students), Локални комитет Бања Лука
Локални комитет Бања Лука основан је 2006. године и представља једну од чланица Међународне асоцијације студената грађевинарства (IACES), која је основана 1989. године у холандском граду Делфту. Главни циљ Међународне асоцијације студената грађевинарства је размјена студената са овог студијског програма у циљу размјене идеја и искустава. Локални комитет Бања Лука окупља око 60 студената који су до сада учествовали на 11 свјетских конгреса. 
Више видјети на: http://iaces.net/index.php


RGSM (Regional Geodetic Student Meeting)
Регионални сусрет студената геодезије (RGSM) основан je 2010. Године, када су студенти геодезије из Загреба, Београда и Љубљане организовали први сусрет. Сусрет траје четири дана и укључује предавања професора, студената и спонзора, те радионице и посјете градилиштима. Циљ RGSM-а је зближавање студената геодезије из региона, упознавање са напретком и развојем геодезије у различитим дијеловима региона, размјена међусобних искустава и развијање свијести о самој науци. Данас, сусрети окупљају факултете из: Љубљане, Загреба, Сплита, Бањe Луке, Сарајева, Београда, Новог Сада и Скопља.