Навигација

Упутство за УПИС на II циклус студија

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА ДРУГОГ ЦИКЛУСА НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ

АРХИТЕКТУРА И УБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, ГЕОДЕЗИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ У ЗГРАДАРСТВУ

од 10.07. до 13.07. 2016. године - од 09:00 до 15:00 часова.

ЗА УПИС ЈЕ ПОТРЕБНО

  • ЉЕКАРСКО УВЈЕРЕЊЕ ( које ће поред општег здравственог стања садржавати и налаз психолога )
  • ДВИЈЕ СЛИКЕ ( 5 x 6 cm )
  • УПИСНИ МАТЕРИЈАЛ И ИНДЕКС ( уплатити 20 КМ )
  • УПЛАТИТИ ТРОШКОВЕ СЕМЕСТРА ( уплатити 42 КМ )
  • УПЛАТИТИ СУФИНАНСИРАЊЕ ( уплатити 880 КМ – или прву рату за зимски семестар 440 КМ )

За кандидате који се не упишу у предвиђеном року сматра се да су одустали од уписа          ( ГУБЕ ПРАВО УПИСА )

 

НАПОМЕНА:

Од плаћања школарине ослобођени су:

  • Студенти – дјеца палих бораца ВРС;
  • Студенти  - дјеца ратних војних инвалида ВРС I и II категорије;
  • Студенти са инвалидитетом;
  • Студенти – дјеца без оба родитеља

 

50% школарине плаћају:

  • Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС III, IV, V и VI категорије

 

Наведена права студенти имају право да користе до навршених 26. године живота

Све додатне информације можете добити на телефоне Студентске службе 051 462 545 и 051 462 616