Навигација

Упутство за УПИС на I циклус студија

УПИС  ПРИМЉЕНИХ  КАДИДАТА  ПРВОГ ЦИКЛУСА

НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ  АРХИТЕКТУРА, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈА

од 10.07. до 13.07. 2016. године - од 09:00 до 15:00 часова.

ЗА УПИС ЈЕ  ПОТРЕБНО

•          ЉЕКАРСКО  УВЈЕРЕЊЕ, (које ће поред општег здравственог стања  садржавати и налаз  психолога)

•          ДВИЈЕ  СЛИКЕ,  (5цм  x  6цм)

•          УПИСНИ  МАТЕРИЈАЛ И  ИНДЕКС   (уплатити 20 КМ)

•          УПЛАТИТИ ТРОШКОВЕ СЕМЕСТРА (уплатити 42 КМ)

•         УПЛАТИТИ  СУФИНАНСИРАЊЕ (уплатити 440 КМ - или прву рату за зимски семестар 220 КМ уколико нећете студирати у иностранству)

•         УПЛАТИТИ  ШКОЛАРИНУ ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ (иплата 2000 КМ) 

За кандидате  који се  не  упишу у предвиђеном року сматрамо да су одустали од  уписа.  (ГУБЕ ПРАВО  УПИСА)

Напомена:

Од плаћања школарине ослобођени су:

  • Студенти - дјеца палих бораца ВРС;
  • студенти-дјеца ратних војних инвалида ВРС I и II категорије;
  • студенти са инвалидитетом;
  • студенти-дјеца без оба родитеља;

 Наведена права студенти имају право да користе до навршених 26. живота.

50% школарине плаћају:

  • студенти-дјеца ратних војних инвалида ВРС III, IV, V и VI категорије;
  • редовни студенти из породица са два или више студената првог циклуса на јавним високошколским установама у Републици Српској.

Наведена права студенти имају право да користе до навршених 26. живота.

 За студенте који обнављају годину-семестар не важе наведене олакшице при плаћању

Све додатне информације можете добити на телефоне Студентске службе 051 462 545 и 051 462 616 . 

КОНТАКТ информације