Навигација

доц. др Немања Бранисављевић

Ужа научна областмеханика флуида
Датум избора у звање 30. септембар 2014.

Предмети

ОГ07ОХИОдржавање хидротехничке инфраструктуре
ОГ07ПГОХИПланирање, грађење и одржавање хидротехничке инфраструктуре
ОГХ07КХКомунална хидротехника

Менторство