Navigacija

Novosti

Termini odbrane elaborata iz predmeta KP, GI1, GI2, GIS, VGP, GISHP

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Geoinformacioni sistemi - GISKartografske projekcije - KPGIS u hodrotehničkoj praksi - H / MAVizuelizacija geoprostornih podataka / MA

Termin odbrane elaborata je 4.2.2019. godine, iz predmeta: Geoinformatika 1 od 11:00, Geoinformatika 2 od 12:00, Geoinformacionih sistema od 13:30, Kartografskih projekcija od 14:30, Vizuelizacije geoprostornih podataka od 16:00, GIS u ...