Navigacija

Novosti

BKA_BK1_BK2_KI3_MO_Odbrana elaborata_mart

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1Mostovi - K / MA

Odbrana elaborata iz grupe predmeta Betonske konstrukcije, za studente koji planiraju pristupiti pismenom ispitu u martovskom apsolventskom ispitnom roku, održaće se u četvrtak, 14.3.2019. sa početkom u 10:00 časova, kancelarija br. 11.

Na odbranu obavezno ponijeti elaborat!

Studenti koji planiraju pristupiti odbrani treba da se prijave predmetnom asistentu na mejl: radovan.vukomanovic@aggf.unibl.org