Navigacija

VIM1_rezultati drugog kolokvijuma

Oglasna pločaArhitektura

U prilogu se nalaze rezultati drugog kolokvijuma iz VIM1.
Ponovljeni integralni kolokvijum održaće se u terminu aprilskog roka za studente koji nemaju položen nijedan kolokvijum. Detalje održavanja objavićemo naknadno.

Rezultati drugog kolokvijuma iz VIM1