Navigacija

AP 7_nastavak nastave_05 i sadržaj kolokvijuma

Oglasna pločaArhitekturaArhitektonsko projektovanje 7 - AP7

Dragi student,
U već podijeljenom folderu naćićete novo predavanje vezano za tipologiju motela i osvrt na različite primjere organizacije kompleksnih cjelina:
https://drive.google.com/open?id=1zhNmWJS0msgjUKB_ERbAl_xpiMg_hEkh

U folderu sa literaturom naćićete Pravilnike o kategorizaciji turističkih objekata.
Prođite sve, fokus stavite na MOTELE!

U četvrtak 30. aprila 2020. (najkasniji apload do 8:00 ujutro u petak)
je predaja KOLOKVIJUMA 1, kojeg vrednujemo sa maksimalno 15 poena. 
Kolege koje do tada ne predaju materijal, ili se ne jave mentorima, smatraćemo da su odustali od predmeta.

Sadržaj/prilozi kolokvijuma:
(1) maketa (tačnije fotografije makete, može i jedna montaža panorame) 
(2) prostorno-programski dijagram
+
(3) situacija
(4) presjek(i) 
(5) trodimenzionalni prikaz atmosfere - doživljaj prostora iz ljudske perspektive (može u formi fotomontaže) u odnosu na važe projektantske namjere

 

Pozdrav!