Navigacija

Rezultati drugog teorijskog kolokvijuma iz predmeta VGP održanog 17.02.2020. godine

Oglasna pločaGeodezijaVizuelizacija geoprostornih podataka / MA

Drugi teorijski kolokvijum iz predmeta Vizuelizacija geoprostornih podataka, položili su:

  1. Ivana Janković, 01MGEO/19 - 5 (deset)
  2. Nataša Gajić, 07MGEO/19 - 4 (osam)
  3. Dragana Ladan - 09MGEO/19 - 3,5 (sedam)