Navigacija

Usmeni dio ispita iz predmeta:BKA,BK1;BK2;KI3

Oglasna pločaGrađevinarstvoBetonske konstrukcije 2 - BK2Betonske konstrukcije - BKAKonstruktersko inženjerstvo 3 - KI3Betonske konstrukcije 1 - BK1

Usmeni dio ispita iz predmeta:BKA;BK1;BK2;KI3, održaće se u prostorijama fakulteta (Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 77/3) u slijedećim terminima:

1. 03.02.2020.(ponedeljak) sa početkom u 9,00 časova;

2. 17.02.2020.(ponedeljak) sa početkom u 9,00 časova

3. 26.02.2020.(srijeda) sa početkom u 9,00 časova