Navigacija

Rezultati III praktičnog kolokvijuma

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezijaInformatika 1 - INF1Informatika za geodete 1 - IFG1

Treći praktični kolokvijum iz nastavnih predmeta Informatika za geodete 1 i Informatika 1 održan 25.01.2020. godine položili su studenti navedeni u tabelama ispod.

INFORMATIKA ZA GEODETE 1

R.B. Prezime i ime Indeks Bodovi (maks. 10)
1. Velimir Dmitar 19/19 9
2. Velimir Miloš 13/19 9
3. Malešević Petar 01/19 9


Studentice Aleksandra Vokić i Dragana Radešić treba da se jave predmetnom asistentu.

 

INFORMATIKA 1

R.B. Prezime i ime Indeks Bodovi (maks. 10)
1. Bailović Vanja 18/19 6
2. Banjac Velimir 12/19 10
3. Borodenko Tea 20/19 10
4. Vidović Dražen 05/19 10
5. Dulić Aleksandar 16/19 5
6. Đukić Tamara 10/19 10
7. Mitrović Gorana 03/19 10
8. Mihajlović Luka 09/19 10
9. Olić Dragan 14/19 6
10. Pavlović Damjan 02/19 10
11. Puhača Miloš 26/19 8
12. Radešić Ivana 08/19 10
13. Savanović Srđan 13/19 10
14. Savković Andrej 11/19 10
15. Stanišljević Ana 24/19 8
16. Tomić Drago 06/19 10
17. Ćeranić Simo 22/19 10

 

Uvid u radove može se izvršiti u utorak, 28.01.2020. godine u Univerzitetskom računarskom centru (kabinet br. 1) u periodu od 8 do 9 časova.

Predmetni asistent