Navigacija

PUTEVI - predaja elaborata, kolokvijum

Oglasna pločaGrađevinarstvoPutevi - PUT

Predaja elaborata iz predmeta Putevi biće održana 15.01.2020. godine od 14:00 časova, dok će kolokvijum biti održan u terminu vježbi (16.01.2019. od 13:15 časova u sali 4 AGGF-a).