Navigacija

MATA - termin odbrane grafičkog rada

Oglasna pločaMaterijali u arhitekturi - MATA

Treći termin odbrane Grafičkog rada iz provođenja toplote i difuzije vodene pare, iz predmeta Materijali u arhitekturi, generacija 19/20, je petak, od 10:00 do 12:00 h.