Navigacija

II Kolokvijum KI2 27.01.2020 - konačna ocjena PI

Oglasna pločaGrađevinarstvoKonstruktersko inženjerstvo 2 - KI2

r.b.

Ime i Prezime

br. ind.

I kolok.

II kolok.

KONAČNA OCJENA Pismeni ispit

br. bodova

(ocjena)

br. bodova

(ocjena)

1

Vladimir Smiljanić

01/17

84% (9)

73% (8)

9

2

Nataša Jorgić

03/17

81% (9)

71% (8)

9

3

Sandra Nikolić

06/17

81% (9)

51% (6)

8

4

Savo Malešević

10/17

72% (8)

61% (7)

8

5

Nikolina Stojčić

13/17

62% (7)

57% (6)

7

6

Stefan Gračanin

16/15

61% (7)

53% (6)

7

7

Novica Brkić

08/15

58% (6)

69% (7)

7

8

Stefan Nežić

28/17

56% (6)

71% (8)

7

9

Dejan Ćosić

06/16

54% (6)

61% (7)

7

10

Stefan Čivčić

18/17

51% (6)

66% (7)

7

11

Dragana Bosnić

05/17

51% (6)

65% (7)

7

12

Jovana Đurić

08/17

51% (6)

51% (6)

6

13

Milana Vukojević

04/17

51% (6)

51% (6)

6

14

Sara Škrebić

12/17

51% (6)

51% (6)

6

15

Ratko Parović

22/17

51% (6)

54% (6)

6

16

Đorđe Grabljić

11/17

-

57% (6)

-

17

David Jaćimović

30/17

-

51% (6)

-

18

Mihajlo Ćalić

14/16

-

51% (6)

-

19

Jelena Mirković

13/15

52% (6)

N.P.

N.P.

20

Sanja Jokanović

14/17

51% (6)

N.P.

N.P.

21

Milana Savić

47/13

51% (6)

N.P.

N.P.

22

Jelena Mirković

13/15

52% (6)

N.P.

N.P.

23

Bojinović Marijana

37/14

52% (6)

N.P.

N.P.

24

Milica Samardžija

46/13

52% (6)

N.P.

N.P.

25

Srđan Srdić

38/13

52% (6)

N.P.

N.P.

 

Studenti koji nisu polagali ili nisu položili I kolokvijum imaju pravo izlaska na popravni I kolokvijum koji će se održati u II terminu januarskog roka.

Studenti koji nisu položili II kolokvijum gube pravo polaganja preko kolkovijuma.

Studenti koji su položili oba kolokvijuma imaju pravo izlaska na završni ispit (ako imaju položene uslovne  ispite).

Položen ispit preko kolokvijuma važi godinu dana.