Navigacija

Oglas za javnu odbranu doktorske disertacije , Mr Vesna Trifunović-Dragišić

Oglasna ploča

Dana 09.12.2019. godine  na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu u Banjoj Luci odbrani doktorske disertacije pristupiće kandidat:

         Mr Vesna Trifunović-Dragišić,  rođena 02.07.1972. godine u Beogradu, Republika Srbija.

 

Tema:  '' MATERIJALIZACIJA FASADA NISKO ENERGETSKIH OBJEKATA''

 

Komisija za ocjenu i odbranu:

  1. Prof. dr Goran Ćirović,                                                                   predsjednik komisije
  2. Prof. dr Milenko Stanković,                                                       mentor i član komisije
  3. Prof. dr Ljubiša Preradović,                                                               član komisije

 

Javna odbrana doktorske disertacije mr Vesne Trifunović-Dragišić, održaće se u prostorijama Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta, sala 3, ponedjeljak  09.12.2019. godine sa početkom u 13,00 sati.

PRISTUP SLOBODAN SVIMA KOJI ŽELE DA PRISUSTVUJU JAVNOJ ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE