Navigacija

LAAG, 1. kolokvijum

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezijaLinearna algebra i analitička geometrija - LAAG

Studenti koji su položili:

1. Luka Mihajlović 27/30

2. Gorana Mitrović 25/30

3. Tatjana Samardžija 25/30

4. Ivana Radešić 24

5. Drago Tomić 22

6. Dražen Vidović 19

7. Jovan Jarić 19

8. Damjan Pavlović 19

9. Petar Malešević 18

10. Jelena Janković 18

11. Simo Ćeranić 18

12. Miloš Velimir 17

13. Srđan Savanović 17

14. Andrej Savković 17

15. Marko Mirković 16

16. Željka Pena 15

17. Luka Knežević 15

18. Nemanja Kantar 15

Radovi se mogu pogledati u terminu vježbi.