Navigacija

Instalacije u zgradama - dinamika do kraja semestra

Oglasna pločaGrađevinarstvoInstalacije u zgradama - IZG

Dragi studenti,

Naredne sedmice ćemo imati vježbe u dva termina - ponedjeljak i četvrtak.

Neophodno je da uspostavimo dinamiku rada na grafičkom radu. Za ponedjeljak je potrebno da spremite podloge na kojima ćete raditi, odnosno iscrtate osnove svih etaža prema usvojenim primjerima iz tabele na disku u autocadu. Ne morate crtati namještaj ali je obavezno ucrtati elemente u svim kupatilima i kuhinji.

Iscrtane podloge su uslov za prisustvovanje na vježbama!

Termin preliminarne predaje grafičkog rada je 18.12.2019, za tačan termin ćemo se dogovoriti.

Konačna predaja grafičkog rada je na poslednjem vježbama u semestru.

Vidimo se u ponedjeljak!