Navigacija

TM2_Rezultati pismenog ispita

GrađevinarstvoTehnička mehanika 2 - TM2

Pismeni ispit održan 30.9.2019. zadovoljio je Oliver Cvijanović.

Završni ispit održaće se u četvrtak 3.10. 2019. u 12.00 na Mašinskom fakultetu, sala 11.

Radovi se mogu pogledati u četvrtak 3.10. 2019. u 11.00 u kabinetu nastavnika.