Navigacija

ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE RADOVA- rezultati oktob. ispita

Oglasna pločaArhitekturaOrganizacija i izvođenje radova - OIR

Rezultati oktobarskog ispita iz predmeta ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE RADOVA se nalaze u prilogu.

Sledeći studenti trebaju da se jave asistentici Nataši Popović-Miletić zbog elaborata iz navedenog predmeta. Mogu se javiti u terminu konsultacija u  utorak od 12 do 14 časova u biblioteci AGGF-a. To su studenti:

Stanišić Aleksa   19/15

Dodoš Dragan  04/16

Pepić Biljana  04/12