Navigacija

UP 2 - Ocene korigovanih grafičkih radova iz Urbanističkog projektovanja 2

Oglasna pločaArhitekturaUrbanističko projektovanje 2 - UP2

Ocene dorađivanih grafičkih radova su u prilogu.

Radovi Mirošljevića Alekse, Dodoša Dragana i Skoka Arsenija su vraćeni na još jednu doradu.

Mogu ih podići u kabinetu 6, svakog radnog dana od 10 do 12 časova.

Popravljene radove treba predati 11.9.2019. u 11 časova.