Navigacija

SYM-OP-IS 2019 Međunarodni XLVI simpozijum o operacionim istraživanjima

AktuelnostiKonferencije i skupovi

SYM-OP-IS je internacionalni simpozijum koji tradicionalno okuplja operacione istraživače sa ciljem da se na formalan i neformalan način sagledaju i saopšte rezultati teorijskih i praktičnih istraživanja i u direktnom kontaktu razmijene informacije od interesa za operaciona istraživanja. Konferencija omogućava transfer znanja između naučnika, kao i između naučnika i predstavnika privrede. Ohrabruje se pisanje radova i sprovođenje istraživanja koja prevazilaze granice kako između naučnih disciplina tako i zemalja, a u cilju unapređenja međunarodne saradnje, posebno među balkanskim zemljama.

Konferencija je održana u Kladovu, Republika Srbija, u hotelu ,,Đerdap" od 15. do 18. septembra 2019. godine. Sa Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, učešće su uzele Sandra Kosić-Jeremić  i Snježana Maksimović Jeremić  sa objavljenim naučnim radovima.  Naučni radovi objavljeni na konferenciji su:

  1. Đurđević N., Kosić-Jeremić S., Maksimović S., Analiza naselja ugroženih od poplava na području grada Banja Luka, Zbornik radova XLVI simpozijuma o operacionim istraživanjima, 580-585, 2019.
  2. Preradović Lj.,   Kosić-Jeremić S., Povezanost uspjeha studenata geodezije tokom studija sa kvalifikacionim ispitom i završenom srednjom školom, Zbornik radova XLVI simpozijuma o operacionim istraživanjima, 586-591, 2019.

Učešće na konferenciji je sufinansirano od strane Ministarstva za  naučno tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo (projekat br . 19/6-020/961-47/18). Sve informacije o konferenciji nalaze se na sajtu http://symopis2019.fon.bg.ac.rs/.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/8625/SYM-OP-IS_2019_.jpg