Navigacija

RUA1, INF1, IFG1 - Obavještenje za brucoše

Oglasna pločaArhitekturaGrađevinarstvoGeodezijaRačunari u arhitekturi 1 - RUA1Informatika 1 - INF1Informatika za geodete 1 - IFG1

Obavještavaju se studenti prve godine osnovnih akademskih studija da će se vježbe iz nastavnih predmeta Računari u arhitekturi 1, Informatika 1 i Informatika za geodete 1 održavati u Univerzitetskom računarskom centru (računarska sala) na adresi Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A (Kampus), prema utvrđenom rasporedu.

Vježbe iz predmeta Informatika za geodete 1 održavaće se u jednom terminu (jedna grupa).

Vježbe iz predmeta Informatika 1 održavaće se u dva termina, odnosno dvije grupe. Studenti sa neparnim brojem indeksa (1, 3, 5 ...) čine prvu grupu, a studenti sa parnim brojem indeksa (2, 4, 6, ...) čine drugu grupu.

Vježbe iz predmeta Računari u arhitekturi 1 održavaće se u tri termina, odnosno tri grupe. Pripadnost grupi određena je formulom broj_indeksa mod 3 + 1 (npr. ako je broj indeksa studenta 18/19: 18 mod 3 + 1 = 0 + 1 = 1 - student će pripadati prvoj grupi). Operator mod predstavlja ostatak pri cjelobrojnom dijeljenju.

Mole se studenti da prije početka vježbi u Studentskoj službi preuzmu pristupne podatke za servis elektronske pošte, jer će im isti biti potrebni za pristup platformi za elektronsko učenje Google Classroom.

Predmetni asistent