Navigacija

Dir 2, rezultati pismenog dijela ispita i termin usmenog ispita

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezijaDiferencijalni i integralni račun 2 - DIR2

Pismeni ispit niko nije položio.

 

Uvid u radove je u petak 27.9.2019. u 8 časova   (iznad Pravnog fakulteta) u kabinetu br 20. Na uvid obavezno treba da dođu studenti 26/16 Stefan Trninić i 20/16 Iva Matošević.

 

Usmeni dio ispita biće održan u srijedu 2.10.2019. u 9 časova (iznad Pravnog fakulteta).

 

Banja Luka                                           26.9.2019.                    Pred. nastavnik