Navigacija

Uputstvo za UPIS na I ciklus studija

UPIS 2019/2020

UPIS  PRIMLJENIH  KADIDATA  PRVOG CIKLUSA

NA STUDIJSKE PROGRAME  ARHITEKTURA, GRAĐEVINARSTVO I GEODEZIJA

(svakim danom od 09:00 do 15:00 časova)

ZA UPIS JE  POTREBNO

•          LJEKARSKO  UVJERENJE, (koje će pored opšteg zdravstvenog stanja  sadržavati i nalaz  psihologa)

•          DVIJE  SLIKE,  (5cm  x  6cm)

•          UPISNI  MATERIJAL I  INDEKS   (uplata 20 KM)

•          UPLATITI TROŠKOVE SEMESTRA (uplata 42 KM)

•         UPLATITI  ŠKOLARINU ZA SUFINANSIRANJE (uplatiti 440 KM - ili prvu ratu 220 KM )

           ili  UPLATITI  ŠKOLARINU ZA SAMOFINANSIRANJE ( 2000 KM - ili prvu ratu 1000 KM )

           ili  UPLATITI  ŠKOLARINU ZA STRANE DRŽAVLJANE ( 2000 KM - ili prvu ratu 1000 KM )

•         Popuniti upisni list i zalijepiti sliku, popuniti DVA Prijavna lista, Popuniti prijavni semestralni list, Popuniti indeks i uplatiti:

Za kandidate  koji se  ne  upišu u predviđenom roku smatramo da su odustali od  upisa. 

 

Napomena:

 

Od plaćanja  školarine sufinasiranja  oslobođeni su:

1. studenti - djeca poginulih i nestalih boraca VRS, do navršenih 26 godina života,

2. studenti - djeca ratnih vojnih invalida VRS IiII kategorije, do navršenih 26 god. života,

3. studenti - invalidi VRS od I do V kategorije,

4. studenti sa invaliditetom i

5. studenti - djeca bez oba roditelja, do navršenih 26 godina života.

 

Od utvrđenog iznosa školarine  sufinansiranja 50% plaćaju sledeće kategorije studenata:

1. studenti – djeca ratnih vojnih invalida VRS od III do VI kategorije do navršenih 26 godina života,

2. studenti – iz porodica sa dva ili više studenata prvog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj do navršenih 26 godina života.

 

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefone Studentske službe 051 462 545 i 051 462 616 . 

KONTAKT informacije

 

UPISNI MATERIJAL - 20,00 KM  

Račun broj 555-000-06053684-82 Nova Banka

ili račun broj 551-001-00009070-76 Unikredit banka

ili račun broj 552-002-18458284-85 Adiko banka

Svrha doznake – upisni materijal

Primalac- Račun vlastitih prihoda Univerziteta u Banjoj Luci       

Vrsta uplate : 0 – redovna  uplata

Vrsta prihoda 722512

Opština 002;     Budžetska  organizacija  1250003

poziv na broj 0000000333

 

UPIS SEMESTRA 42,00 KM 

Račun broj 555-000-06053684-82 Nova Banka

ili račun broj 551-001-00009070-76 Unikredit banka

ili račun broj 552-002-18458284-85 Adiko banka

Svrha doznake – upis semestra

Primalac- Račun vlastitih prihoda Univerziteta u Banjoj Luci

Vrsta uplate : 0 – redovna  uplata

Vrsta prihoda 722512

Opština 002;     Budžetska  organizacija  1250003

poziv na broj 0000000333

 

SUFINANSIRANJE  440,00 KM (220.00 KM h 2)                               

Račun broj 555-000-06053684-82 Nova Banka

ili račun broj 551-001-00009070-76Unikradit banka

ili račun broj 552-002-18458284-85 Adiko banka

Svrha doznake –Školarina (ili prva rata školarine)

Primalac- Račun vlastitih prihoda Univerziteta u Banjoj Luci

Vrsta uplate : 0 – redovna  uplata

Vrsta prihoda 722512

Opština 002; budžtska organizacija 1250003

Poziv na broj 0000000222

(Školarina za sufinasiranje na godišnjem nivou iznosi 440.00 KM. Student može školarinu uplatiti u 2 rate)

 

SUFINANSIRANJE - 220,00 KM (110.00 KM h 2)                              

Račun broj 555-000-06053684-82 Nova Banka

ili račun broj 551-001-00009070-76 Unikradit banka

ili račun broj 552-002-18458284-85 Adiko banka

Svrha doznake –Školarina (ili prva rata školarine)

Primalac- Račun vlastitih prihoda Univerziteta u Banjoj Luci       

Vrsta uplate : 0 – redovna  uplata

Vrsta prihoda 722512

Opština 002; budžtska organizacija 1250003

Poziv na broj 0000000222

(Student plaća školarinu za sufinasiranje u iznosu od 220.00 KM u slučaju da ima olakšice regulisane troškovnikom)

 

SAMOFINANSIRANJE  -  2000,00 KM (1000.00 KM h 2 ili 500.00 KM h 4) 

Račun broj 555-000-06053684-82 Nova Banka

ili račun broj 551-001-00009070-76Unikradit banka

ili račun broj 552-002-18458284-85 Adiko banka

Svrha doznake –Školarina (ili prva rata školarine)

Primalac- Račun vlastitih prihoda Univerziteta u Banjoj Luci

Vrsta uplate : 0 – redovna  uplata

Vrsta prihoda 722512

Opština 002; budžtska organizacija 1250003

Poziv na broj 0000000222

(Školarina za samofinsiranje na godišnjem nivou iznosi 2000.00 KM. Student može školarinu uplatiti u 2 ili 4 rate)

 

 STRANI DRŽAVLJANIN  - 2000,00 KM (1000.00 KM h 2 ili 500.00 KM h 4)

Račun broj 555-000-06053684-82 Nova Banka

ili račun broj 551-001-00009070-76Unikradit banka

ili račun broj 552-002-18458284-85 Adiko banka

Svrha doznake –Školarina (ili prva rata školarine)

Primalac- Račun vlastitih prihoda Univerziteta u Banjoj Luci

Vrsta uplate : 0 – redovna  uplata

Vrsta prihoda 722512

Opština 002; budžtska organizacija 1250003

(Školarina za strane državljane na godišnjem nivou iznosi 2000.00 KM. Student može školarinu uplatiti u 2 ili 4 rate)

 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/8252/logo_AGGF_sajt.png