Navigacija

TM1 - termin teorijskog dijela ispita

Oglasna pločaGrađevinarstvo

Usmeni dio ispita iz predmeta Tehnička mehanika će se održati 19.7. u 11:30 u kampusu.