Navigacija

SK1, SK2, TK1, TK2 - rezultati pismenog dijela ispita

Oglasna pločaGrađevinarstvoStatika konstrukcija 1 - SK1Statika konstrukcija 2 - SK2

Pismeni dio ispita iz statika konstrukcija položili su:

SK1:

Dragomir Mirjanić 60%

Srđan Jolić 51%

SK2:

Stefan Narić 51%

Darija Pavić U

Studenti mogu doći na uvid radova u utorak od 11-12:00. 

Završni dio ispita održaće se u četvrtak (18.7.) sa početkom u 9:00, u kampusu.