Navigacija

ORGANIZACIJA GRAĐENJA- sve ocjene

Oglasna pločaGrađevinarstvoOrganizacija građenja - OG

Bodovi iz predispitnih obaveza i bodovi sa ispita i konačne ocjene iz predmeta ORGANIZACIJA GRAĐENJA, se nalaze u prilogu.

Mole se studenti, koji su položili ispit a nisu predali elaborat, da elaborat što pre predaju da bi se mogla zaključiti ocjena i napraviti zapisnik održanog ispita. U protivnom ću studentima staviti da nisu izašli na ispit. To su sledeći studenti:

Brkić Novica  (08/15)

Gračanin Stefan (16/15)

Grujuić Radomir (25/14)

 

Takođe se moli student Ubović Marijana (26/16), koja je položila ispit i dobila konačnu ocjenu 10, da prijavi online ispit da bi joj se mogla zavesti ocjena u sistem i prijava.