Navigacija

Inženjerska ekonomija - rezultati 2. jun-jul ispita

Oglasna pločaGrađevinarstvoInženjerska ekonomija - IEK

Rezultati 2. jun-julskog ispita iz predmeta Inženjerska ekonomija:

1. Tanja Vujić (8/16) -  56 bod (od maks 70)
2. Radomir Grujić (25/14) -  59 bod (od maks 70)
3. Stefan gračanin (16/15)-  55 bod (od maks 70)

Studenti Radomir Grujić i Stefan Gračanin trebaju što pre donijeti urađen elaborat da bi im se upisala konačna ocjena. U suprotnom, neće moći dobiti konačnu ocjenu i vodiće se da nisu izašli na ispit.