Navigacija

Informatika za geodete 1 i 2 - Junsko-julski ispitni rok 2. termin - Rezultati praktičnog dijela ispita

Oglasna pločaGeodezijaInformatika za geodete 2 - IFG2Informatika za geodete 1 - IFG1

INFORMATIKA ZA GEODETE 1
Četvrtak, 4.7.2019. godine

R.B. Prezime i ime Indeks I dio gradiva II dio gradiva
1. Marić Mijo 20/18 položen 15 poena (97%)
2. Radosavac Ramajana 05/18 položen 12 poena (80%)

 

INFORMATIKA ZA GEODETE 2
Četvrtak, 4.7.2019. godine

R.B. Prezime i ime Indeks Excel (max 7) Matlab (max 8) Java (max 9) Java GUI (max 6)
1. Kolorogić Jelena 08/18 nije položen položen 0 poena (5%) nije položen
2. Krečar Ivana 16/18 položen položen 0 poena (9%) nije položen
3. Lalović Jelena 15/18 nije položen položen 0 poena (4%) nije položen
4. Radmilović Nataša 01/18 položen položen položen 4 poena (59%)
5. Tadić Miloš 02/18 7 poena (98%) položen položen 6 poena (97%)
6. Tešić Aleksandar 07/18 0 poena (11%) 5 poena (63%) nije položen nije položen
7. Čengić Arijan 13/18 položen položen 0 poena (2%) nije položen

 

Uvid u radove može se izvršiti u petak, 5.7.2019. godine u Univerzitetskom računarskom centru (kabinet br. 1) u periodu od 16 do 17 časova.

Predmetni asistent