Navigacija

I ciklus – KONAČNI REZULTATI kvalifikacionog ispita

Oglasna pločaAktuelnostiNovosti i obavještenjaUPIS 2019/2020

Poštovani kandidati i budući studenti,

Konačnu listu za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija na studijske programe Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta u akademskoj 2019/2020. godini možete preuzeti u prilogu.

Na studijskom programu Arhitektura do rednog broja 15 rangirani su studenti na budžetu a studenti do rednog broja 45 su na sufinansiranju. Studenti od rednog broja 46 do 50 rangirani su kao samofinansirajući.

Na studijskom programu Građevinarstvo do rednog broja 15 rangirani su studenti na budžetu a studenti do rednog broja 28 su na sufinansiranju.  Na studijskom programu Građevinarstvo ostala su 2 slobodna mjesta.

Na studijskom programu Geodezija do rednog broja 12 rangirani su studenti na budžetu. Na studijskom programu Geodezija ostalo je 18 slobodnih mjesta.

Kandidati koji su položili prijemni ispit iz Matematike a nisu ostvarili pravo upisa na željeni studijski program mogu da se upišu na jedan od preostala dva studijska programa AGGF-a na kojima su ostala slobodna mjesta. Rangiranje i upis ovih kandidata izvršiće se u petak 12.07.2019. godine nakon upisa kandidata sa objavljene Konačne liste.

Kandidate koji su položili prijemni ispit i žele da se upišu na studijski program Arhitektura kao samofinansirajući studenti po cijeni od 2000 KM molimo da se jave u Studentsku službu fakulteta.

Fakultet je uputio zahtjev Senatu Univerziteta u Banjoj Luci za proširenje liste na SP Arhitektura  od 5 dodatnih mjesta za studente koji se sufinansiraju. Takođe , za sve ostale kandidate , do rednog broja 73, koji su položili prijemni ispit na ovom studijskom programu, upućen je zahtjev da im se dozvoli upis kao samofinansirajućih studenta.

Upis u prvu godinu studija će se vršiti od 08.07. do 12.07.2019. godine od 09 do 15 časova.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Studentsku službu na telefon +387 51 462 545 

>>>UPUTSTVO ZA UPIS<<<