Navigacija

DIR 1, jun 2

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezijaDiferencijalni i integralni račun 1 - DIR1

Studenti koji su položili:

1. Nataša Radmilović 70

2. Dajana Todorović 70

3. Draško Miletić 55

4. Nikola Klještan 50

5. Aleksandar Maksimović 50

Radovi se mogu pogledati u petak 12.07. u 10h iznad Pravnog fakulteta.

Usmeni ispit će se održati u ponedeljak 15.07. u 10h iznad Pravnog fakulteta.