Navigacija

AG - Rezultati, 2. ispitni termin

Oglasna pločaArhitektura

Dragi studenti,

U prilogu su rezultati i zaključne ocjene 2. termina junsko-julskog ispitnog roka. Upis ocjena i konsultacije u vezi sa doradom blokova (za studente označene žutom bojom) je u četvrtak, 11.7. u 12:00 (kabinet br. 19). Takođe, molimo da se javi student, čiji blok nije potpisan (fotografija u prilogu).

Iz kabineta za Arhitektonsku grafiku.