Navigacija

Rezultati kolokvijuma iz nastavnog predmeta Osnovi zemljišnoknjižnog prava

Oglasna pločaOsnove zemljišno-knjižnog prava - OZKP

Spisak studenata koji su položili kolokvijum:

 

Ime, prezime i br. indeksa               Broj bodova

                                   

Krečar Ivana, 16/18                                    4

Janković Vladan, 3/18                                 4,5

Klincov Aleksandra, 6/18                          3

Tešić Aleksandra, 7/18                             3

Kolorogić Jelena, 8/18                               4

Đurđica Stojanović, 12/18                        3

 

 

U Banjoj Luci, 6. 6. 2019. godine.

 

                                                                                                          Odgovorni nastavnik:

Prof. dr Radenko Jotanović, s. r.