Navigacija

Rezultati drugog računskog kolokvijuma iz predmeta KP

Oglasna pločaGeodezijaKartografske projekcije - KP

Rezultati drugog računskog kolokvijuma iz predmeta KP, održanog 12.06.2019. godine su:

  1. Stefan Azarić, 04/16 - 20 bodova (deset)
  2. Nikolina Damjanović, 07/16 - 20 bodova (deset)
  3. Mirjana Kokotović, 06/16 - 20 bodova (deset)
  4. Milanče Lepir, 11/15 - 20 bodova (deset)