Navigacija

Informatika za geodete 1 i 2 - Junsko-julski ispitni rok 1. termin - Rezultati praktičnog dijela ispita

Oglasna pločaGeodezijaInformatika za geodete 2 - IFG2Informatika za geodete 1 - IFG1

INFORMATIKA ZA GEODETE 1
Četvrtak, 20.6.2019. godine

R.B. Prezime i ime Indeks I dio gradiva II dio gradiva
1. Jovičić Marina 10/18 0 poena (10%) nije položen

 

INFORMATIKA ZA GEODETE 2
Četvrtak, 20.6.2019. godine

R.B. Prezime i ime Indeks Excel (max 7) Matlab (max 8) Java (max 9) Java GUI (max 6)
1. Janković Vladan 03/18 položen položen položen 6 poena (100%)
2. Kolorogić Jelena 08/18 0 poena (37%) 5 poena (62%) nije položen nije položen
3. Krečar Ivana 16/18 položen 5 poena (64%) nije položen nije položen
4. Lalović Jelena 15/18 0 poena (48%) 4 poena (51%) nije položen nije položen
5. Marić Mijo 20/18 položen 7 poena (84%) nije položen nije položen
6. Radmilović Nataša 01/18 položen položen 9 poena (95%) nije položen
7. Radosavac Ramajana 05/18 4 poena (59%) položen nije položen nije položen
8. Stojanović Đurđica 12/18 0 poena (45%) položen nije položen nije položen
9. Tadić Miloš 02/18 položen položen 9 poena (95%) nije položen
10. Čengić Arijan 13/18 položen 5 poena (61%) nije položen nije položen
11. Škorić David 04/18 položen 7 poena (84%) nije položen nije položen

 

Uvid u radove može se izvršiti u utorak, 25.6.2019. godine u Univerzitetskom računarskom centru (kabinet br. 1) u periodu od 8 do 9 časova.

Predmetni asistent